top of page

Pedestrian survey at Chalmers Johanneberg campus

>>> for Swedish scroll down


Chalmersfastigheter and Akademiska Hus, in collaboration with SMoG (the Spatial Morphology Group, Division of Urban Design and Planning, ACE), are planning a pedestrian survey at Chalmers campus Johanneberg from Monday, November 4th to Sunday, November 10th.

The goal is to map and study pedestrian flows in order to identify ways to make the outdoor spaces more inviting for social meeting and interaction.

The method used is anonymised reading of wi-fi requests from wi-fi enabled mobile phones (so called wi-fi probe requests). The methodology, developed by Bumbee Labs AB, completely ensures the anonymity of the pedestrians and is approved by the Swedish Data Protection Authority.

What you will notice from this project are 22 wooden boxes that will be placed in various locations throughout the campus for a week, containing a wi-fi router, a 4G modem and a battery.


For more info please contact:

Ioanna Stavroulaki,

Researcher, Spatial Morphology Group

gianna.stavroulaki@chalmers.se

0739626830


Åsa Östlund

Strategisk fastighetsutveckling, Chalmersfastigheter

asa.ostlund@chalmersfastigheter.se

0706395949Chalmersfastigheter och Akademiska Hus, i samarbete med SMoG (Spatial Morphology Group, avdelning Stadsbyggnad, ACE), planerar en gångtrafikmätning på Chalmers campus Johanneberg från måndag 4 november till söndag 10 november.

Målet är att kartlägga och studera fotgängarflöden på campus för att i framtiden skapa mer inbjudande platser för sociala möte och interaktion.

Metoden som används är anonymiserad läsning av wi-fi-signaler från wi-fi-aktiverade mobiltelefoner (så kallade wi-fi probe requests). Metoden utvecklades av Bumbee Labs AB och säkerställer fullständigt anonymitet och är godkänd av Datainspektionen.

Vad du kommer att märka från detta projekt är 22 trälådor som placeras på olika platser på Chalmers Johanneberg campus under en vecka, innehållande en wi-fi-router, ett 4G-modem och ett batteri.


För mer info vänligen kontakta:

Ioanna Stavroulaki,

Forskare, Spatial Morphology Group

gianna.stavroulaki@chalmers.se

0739626830


Åsa Östlund

Strategisk fastighetsutveckling, Chalmersfastigheter

asa.ostlund@chalmersfastigheter.se

0706395949

77 views

Recent Posts

See All
bottom of page